Logo Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

Szkoła Dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl spotkań psychoedukacyjnych prowadzonych w formie warsztatowej.

Program przeznaczony jest dla rodziców i osób zaangażowanych w wychowanie dzieci w sposób zawodowy.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest organizowana w zalezności od ilości osób zainteresowanych.

Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7 w Głogowie.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań, po około 3 godziny każde.

Zajęcia mają na celu naukę poprawnego kształtowania relacji i więzi emocjonalnej z dzieckiem, usprawnienia komunikacji w rodzinie, rozwiązywania problemów, poznanie potrzeb dziecka oraz wspieranie go w procesie dochodzenia do dorosłości, doskonalenie swoich kompetencji wychowawczych oraz zdobycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji. Dodatkowo podczas zajęć, rodzice i wychowawcy nabędą umiejętności dialogu
i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz podejmą się doskonalenia szeroko pojętych umiejętności wychowawczych.

By zapisać się na warsztaty należy zadzownić pod numer telefonu 76 853 38 32 w celu wpisania się na listę osób chętnych. W momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób zainteresowanych, prowadzący wyznaczają termin i godzinę pierwszego spotkania.


Wszelkie informacje uzyskasz po numerem tel. (76) 853 38 32