Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Świetlice i Kluby Środowiskowe

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny prowadzi na terenie miasta Głogowa 4 Świetlice Środowiskowe oraz 2 Kluby Środowiskowe. Świetlice Środowiskowe funkcjonują w strukturach MCWR w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny. Są to placówki, do których uczęszczają dzieci w wieku 7 - 15 lat, bez względu na sytuację materialną i status rodziny. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. 

Organizacja świetlic środowiskowych

Świetlice Środowiskowe prowadzą zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwalają na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.

Celem działalności świetlic środowiskowych jest wspieranie rodzin, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zajęcia są bezpłatne a każdy uczęszczający na zajęcia ma prawo, by w swobodny sposób wyrażać swoje myśli i poglądy. Na zajęciach w świetlicy środowiskowej każdy zobowiązany jest do okazywania sobie wzajemnego szacunku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7
w Głogowie pod numerem telefonu 76 853 38 32/33.

Zapisanie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez osobisty kontakt rodzica/opiekuna prawnego z wychowawcą / kierownikiem świetlicy.

W świetlicach środowiskowych dzieciom i młodzieży zapewniona zostaje opieka wychowawcza, tworzone są warunki do nauki i pomocy w nauce, rozwijane zostają zainteresowania i uzdolnienia uczestników. Wychowawcy w pracy z dzieckiem łagodzą niedostatki wychowawcze w rodzinie, eliminują zaburzenia zachowania, kształtują rozwój dziecka poprzez naukę zdobywania umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Zadaniem świetlic jest ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii, poznawanie zagadnień które pozwolą dzieciom i młodzieży sprawnie funkcjonować społecznie i radzić sobie z trudnościami oraz zaspokajać potrzeby psychiczne dzieci.
Na zajęciach w świetlicach kształtowanie są umiejętności personalne, empatia, zapewnione zostaje poczucie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wzmacnia się atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, pozytywne interakcje, eliminowane zostają nieprawidłowe zachowania. Uczestnicy budują poczucie własnej wartości, kształtują w sobie umiejętności asertywnie mobilizują się do pozytywnych działań i poprawnych zachowań.

Do zadań świetlic środowiskowych należy:

-wspieranie rodzin przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;

-prowadzenie zajęć grupowych o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym i rozwojowym zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy;

-praca z dzieckiem w kontakcie indywidualnym;

-współdziałanie z rodziną dziecka oraz odpowiednimi instytucjami w celu tworzenia sprzyjających warunków rozwojowych;

-prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem;

-pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;

-pomoc w nauce;

-dożywianie dzieci;

-organizowanie dzieciom czasu wolnego;

-rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień;

-rozwijanie kultury osobistej;

-poprawianie sprawności fizycznej;

Podstawowe formy pracy świetlicy:

-edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce;

-zajęcia obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań;

-organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym np. kino, basen, spacery tematyczne;

-wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, techniczne, kulinarne, teatralne, taneczne, itp.;

-zwiększające kulturę osobistą;

-rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe itp.;

-współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Dodatkowe formy pracy świetlicy:

-rozwój osobisty i rozwój zainteresowań;

-umożliwienie dzieciom i młodzieży spożycia posiłku;

-wycieczki i wyjazdy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

Działalność Klubów Środowiskowych, które funkcjonują w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny to oferta skierowana do mieszkańców Głogowa. Cykliczne spotkania odbywają się w siedzibach Klubów przy ul. Akacjowej 10 i przy ul. Folwarcznej 7. Działalność edukacyjno - wychowawczą łączymy z propozycjami kulturalnymi i rekreacyjnymi. Spotkania mają charakter tematycznych prelekcji, wieczorów autorskich, zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Ważnym elementem klubowych spotkań jest ich otwarta formuła, konsultowanie tematów i propozycji spotkań z uczestnikami.

Do zadań Klubów  Środowiskowych należy:

-wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników klubu – dzieci, młodzieży i dorosłych;

-rozwijanie u uczestników wartości chroniących przed destrukcyjnymi zachowaniami, m.in. od uzależnień, w szczególności od alkoholowych i narkotykowych;

-organizowanie spotkań okolicznościowych oraz o charakterze edukacyjno - profilaktycznym, warsztatów zajęciowych i treningów umiejętności społecznych;

-pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną uczestnika;

-praca z uczestnikami klubu w kontakcie indywidualnym.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.