Logo Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

Klub Środowiskowy przy ul. Folwarcznej 7

Nowy rok szkolny w świetlicy rozpoczęliśmy od zapoznania się z nowymi uczestnikami, których z dnia na dzień przybywało coraz więcej. Omówiliśmy zasady panujące na świetlicy, tworzyliśmy „tablicę zasad”. Przypomnieliśmy o zasadach dotyczących higieny, mycia i dezynfekcji rąk.  W ramach integracji wybraliśmy się na długi spacer, wykorzystując piękną słoneczna pogodę.  W trakcie spaceru rozmawialiśmy o zasadach bezpiecznego poruszania się na drodze, o bezpiecznym przejściu przez ulicę, przez przejazd kolejowy a także o znaczeniu znaków drogowych. Wycieczka została uwieńczona pysznymi lodami u Pani Róży. W czasie zajęć wykorzystując przyjemną i ciepłą aurę odwiedziliśmy „Mini zoo” w OK Parku. Zainspirowane dzieci chciały pochwalić się także swoimi zwierzątkami i w rezultavie w krótkim czasie... króliczek, świnki morskie
i chomik odwiedziły naszą swietlicę. Podczas zajęć wspominaliśmy wakacje - dzieci tworzyły prace plastyczne właśnie o tematyce wakacyjnej. W ramach prac plastycznych dzieci malowały kolorową kredą „CHODNIKOWE DYWANY” przed wejściem do budynku MCWR.  Dzieci uczęszczające do świetlicy chętnie wzięły udział w konkursie pt.: „ Zdrowy tryb życia”. Podczas zajęć o tematyce profilaktycznej wychowawcy przeprowadzili rozmowę na temat życia bez używek. Dodatkowo dzieci rozegrały mini turniej w tenisa stołowego i wiele innych zajęć sportowych. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w konkursach, grach stolikowych i wielu zabawach ruchowych. Dzieci były również w O.K. Parku
w RAJU DLA DZIECI. Wzięły udział  w rozgrywkach indywidualnych KLASK, organizowanych w MCWR przy ul. Folwarcznej. Wykorzystując jesień, która w tym roku jest wyjątkowa piękna – dzieci wykonywały prace plastyczne o jesieni na papierowych talerzach, było  wyjście do parku – luźne rozmowy o zmianach zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.