Logo Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Cykl terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Program realizowany jest w trybie rocznym, na który składają się sesje terapii indywidualnej i grupowej. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie o charakterze zamkniętym i przewidziane są dla osób między 21 a 60 r. ż. Podstawowym warunkiem przyjęcia na terapię jest zamieszkiwanie poza domem rodziców. W przypadku osób uzależnionych konieczne jest również wcześniejsze ukończenie terapii uzależnienia od substancji uzależniającej oraz min trzy lata abstynencji. Program jest bezpłatny i posiada następujące cele podstawowe:

- edukacja na temat syndromu DDA,
- rozpoznanie własnych cech syndromu i ich przejawów w codziennym funkcjonowaniu,
- przeżycie żalu po stracie, przepracowanie bólu związanego z trudnymi relacjami z dzieciństwa oraz wejście na drogę rozstawania się z urazami, stworzenie planu dalszego rozwoju osobistego i rozpoczęcie wdrażania konstruktywnych zmian.

Prowadzący: Magdalena Bogucka– psychoterapeuta uzależnień,

Spotkania indywidualne:
wtorek 11:00-13:00

środa 15:00 -17:00

Spotkania grupowe po wcześniejszej konsultacji indywidualnej.