Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny – Arleta Zawadzka

Główna Księgowa – Katarzyna Toll

Księgowa – Joanna Wajs – Bloch

Kierownik ds. administracyjno-prawnych – Sylwia Czaplicka – Downar

Kierownik działu profilaktyki i wspierania rodziny – Magdalena Lembicz – Staniukiewicz

Specjaliści działu profilaktyki problemowej:

Grażyna Maćkiewicz

Monika Górecka

Magdalena Towpik

Magdalena Bogucka

Izabela Antał – Kmiecik

Specjalista ds. opiekuńczo – wychowawczych – Anna Jeżewska

p.o. kierownika Izby Wytrzeźwień – Bartosz Kubiak

Referent Działu Windykacji Izabela Śmietanka

Referent Działu Windykacji Bożena Fijałkowska