Miejskie Centrum Wspierania Rodziny udziela pomocy w zakresie:


• konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
• psychologicznego,
• dla osób doświadczających przemocy domowej,
• prawnej,
• dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

 

Specjaliści, którzy przyjmują w MCWR to:


• psycholodzy,
• specjaliści psychoterapii uzależnień,
• instruktorzy terapii uzależnień,
• psychoterapeuta systemowy,
• socjoterapeuta i dr nauk społecznych,
• radca prawny.