Rodzicu jeśli chcesz:

  • prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem,
  • lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem,
  • lepiej poznać jego potrzeby,
  • zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych.

Przyjdź do Szkoły dla Rodziców!

Zajęcia prowadzone są w miłej, przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w formie warsztatów.

Proponujemy:

  • wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi,
  • naukę umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
  • doskonalenie szeroko pojętych umiejętności wychowawczych.

Wszelkie informacje uzyskasz po numerem tel. (76) 853 38 32