Świetlica Środowiskowa ul. Niedziałkowskiego 10, przy SP8

Czynna od poniedziałku do piątku 15:00 - 18:00

Kierownik: Izabela Mikołajczyk   

Wychowawca: Beata Łabarzewska