Miejskie Centrum Wspierania Rodziny udziela pomocy w zakresie wspierania rodziny, profilaktyki problemowej, opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz udzielanie schronienia osobom bezdomnym. W naszej ofercie posiadamy:

Psychologów
Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin,
Grupę psychoedukacyjną dla osób pijących szkodliwie,
Grupę dla osób uzależnionych,
Grupę wsparcia dla osób współuzależnionych,
Terapię DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
Terapię rodzin i par,
Punkt konsultacyjny dla asystentów i ich rodzin,
Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej,
Grupę korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy domowej,
Punkt Porad Prawnych.

Ponadto:
Warsztaty Szkoły dla Rodziców
Asystenci Rodziny
Świetlice i Kluby Środowiskowe
Noclegownia i Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
Punkt składania wniosków na Głogowską Kartę 3+ oraz kartę ogólnopolską Karta Dużej Rodziny.

 

Zachęcamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego oraz odwiedzenia naszego profilu FB Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny

Zapisy i informacje:

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, ul. Folwarczna 7, tel. 76 853 38 32 i 76 853 38 34