Wniosek o Kartę Dużej RodzinyMasz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi — na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli- ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie zniżki możesz dostać? Możesz dostać między innymi:
- zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
- 50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
- 75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,

oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny — znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.

Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność — sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

UWAGA! Zmiana w Karcie Dużej Rodziny

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mObywatel dzięki czemu wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona

Zmiana obowiązuje od 08 czerwca 2021 r.
(źródło: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc)

Dokumenty do pobrania (format PDF do ręcznego wypełnienia):

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (lub wydanie duplikatu)
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wyszukiwarka partnerów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Informacja o wpłacie na duplikat Karty Dużej Rodziny

Rachunek do wpłat: 02 8646 0008 0000 0024 5124 0001 w walucie PLN
Nazwa banku: BS Głogów
Odbiorca: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, 67-200 Głogów, ul. Folwarczna 7

W tytule proszę wpisać: Duplikat Karty KDR - imię i nazwisko wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby dla której wyrabiany jest duplikat karty.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu KDR wynosi od 8 czerwca 2021r. 10zł,