Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi — na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli
- ojciec i matka,
- macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
- dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie zniżki możesz dostać? Możesz dostać między innymi:
- zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,

- 50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
- 75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,

oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny — znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.

Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność — sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny":
- Znak Karty Dużej Rodziny, którym oznacza się miejsca oferujące zniżki dla posiadaczy Karty. Przedstawia rodziców z trójką dzieci.


Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mKDR

W aplikacji mKDR:
- wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),

- łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek — po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,
- dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś, stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny, dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.


(źródło: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc)

Dokumenty do pobrania (format PDF do ręcznego wypełnienia):

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (lub wydanie duplikatu)
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wyszukiwarka partnerów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr


Informacja o wpłacie na duplikat Karty Dużej Rodziny

Rachunek do wpłat: 02 8646 0008 0000 0024 5124 0001 w walucie PLN
Nazwa banku: BS Głogów
Odbiorca: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, 67-200 Głogów, ul. Folwarczna 7

W tytule proszę wpisać: Duplikat Karty KDR - imię i nazwisko wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby dla której wyrabiany jest duplikat karty.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2020 r. 9,78 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przez 1 stycznia 2018 r. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywało jedynie do końca 2019 roku.

 

BS Głogów dodatkowa forma karty KDR

Nr rachunku:            02 8646 0008 0000 0024 5124 0001 w walucie PLN
Nazwa Konta:           R-ki bieżące Jednostek Budżetowych
Klient:                       Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, 67-200 Głogów, ul. Folwarczna 7

W tytule proszę wpisać: Dodatkowa forma Karty KDR – imię i nazwisko wnioskodawcy oraz imię
i nazwisko osoby dla której wyrabiamy dodatkową formę karty – kwota za jedną karę 9,21 zł.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przez 1 stycznia 2018 r. Zwolnienie
z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywało jedynie do końca 2019 roku.

Przyznanie drugiej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji) za każdą domówioną Kartę.

Przykład:

Wnioskodawca chce przedłużyć ważność Karty dziecku, które uczy się w szkole oraz chce Karty elektroniczne dla całej rodziny (dwoje rodziców i troje dzieci, w tym dziecko, dla którego będzie wydawana nowa KDR). Wnioskodawca zaznacza na wniosku dla czterech osób rodzaj wniosku „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty”, a dla jednej „wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem”, zaznaczając obie formy Karty. Wnosi opłatę za cztery domówienia Kart, czyli 36 zł 84 gr. Za przedłużenie ważności Karty nie wnosi żadnej opłaty, niezależnie od tego, jaką formę Karty miało wcześniej to dziecko.