Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcwr.glogow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

Do pobrania:

Treść deklaracji o dostępności (format PDF)