MCWR


ul. Folwarczna 7
67-200 Głogów

tel/fax 76 853 38 32

 Godziny pracy 8:00 - 20:00


Akcje

Reaguj na przemoc - link


 

 

 BIP - link

PROPOZYCJE ZAJĘĆ O CHARAKTERZE POMOCOWYM NA 2014 FINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW
W MIEJSKIM CENTRUM WSPIERANIA RODZINY – Tel .76 8533832
w godz. 8.00 – 20.00

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

W JAKIE DNI ODBYWAJĄ
 SIĘ ZAJĘCIA

REALIZATOR

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
– wsparcie pedagogiczne dla ofiar przemocy w rodzinie

cały rok 2014

Poniedziałek 15.45 – 17.45

MCWR


Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

 

GRUPA PROBLEMOWA
DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (grupa zamknięta)

cały rok 2014

Poniedziałek 17.30 – 19.30

MCWR

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA dla dorosłych i dzieci

PSYCHOLOG,seksuolog

cały rok 2014

Środy
1500 – 1700

MCWR

Psycholog, seksuolog 

 

Klub Środowiskowy
ul. Akacjowa 10

TERAPIA INDYWIDUALNA
DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW  

cały rok 2014

Środy
17.15 – 19.15

Wtorek 17.30 – 18.30
(co dwa tygodnie)

MCWR

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

 

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

 

GRUPA PROBLEMOWA/ WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Cały rok

Czwartek

16:30 – 19:30

MCWR

Psycholog - Magdalena Musiał

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

RADCA PRAWNY – konsultacje indywidualne, punkt informacyjny, doradczy dla mieszkańców Głogowa,  wymagana rejestracja telefoniczna (768533832)

Cały rok 2014

Wtorek
godz.1500-1700

MCWR

Radca prawny 

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

 

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ - konsultacje indywidualne, wsparcie specjalistyczne, punkt
dla mieszkańców Głogowa,  wymagana rejestracja telefoniczna (768533832)

Cały rok 2014

Wtorek  15.30 – 18.30

MCWR

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

 

SPECJALIŚCI PROFILAKTYKI PROBLEMOWEJ – punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i ich rodzin, oraz program wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów – karta „ Trzy Plus”.

Cały rok

Codziennie

08:00 – 20:00

MCWR

Pedagodzy, specjaliści profilaktyki uzależnień

 

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”
– warsztaty edukacyjne
dla rodziców, opiekunów dzieci
 i młodzieży (zapisy nr tel. 768533832)

 

3 cykle szkoleń w ciągu roku

 

Wtorek
1700 – 2000

MCWR

Psycholog 

Pedagog 

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

Czwartek
1600 – 1900

Psycholog 

Pedagog 

 

KONSULTANCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  - punkt informacyjny, doradczy z zakresu pomocy społecznej

cały rok 2014

Czwartek
12.00 – 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Starszy specjalista pracy socjalnej 

Specjalista pracy socjalnej 

 

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

KONSULTANCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  W GŁOGOWIE – punkt informacyjny, doradczy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy  lub środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

cały rok 2014

Piątek
1100-1430

Powiatowy Urząd Pracy
w Głogowie

Doradca zawodowy 

Doradca zawodowy 

Klub Środowiskowy
ul. Folwarczna 7

GRUPA EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU

Cały rok

Środa

17:00 – 19:30

MCWR

Instruktor Terapii Uzależnień 

Klub Abstynenta Skarbnik

ul. Mieszka I 21,

 

GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM PICIA

Cały rok

Wtorek

17:00 – 20:00

MCWR

Instruktor Terapii Uzależnień 

Klub Abstynenta Skarbnik

ul. Mieszka I 21,

 

GRUPA EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB PIJĄCYCH SZKODLIWIE

Cały rok

Poniedziałek

17.00- 19.00

MCWR

 Instruktor Terapii Uzależnień 

Klub Abstynenta Skarbnik

ul. Mieszka I 21,

 

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Cały rok

Czwartek

16:00 – 19:00

MCWR

Psycholog 

Dom Samotnej Matki

ul. Folwarczna 50